Uzņēmuma ražotni iekļauj starp labākās prakses piemēriem energoefektivitātes projektu realizēšanā

Uzņēmuma ražotni iekļauj starp labākās prakses piemēriem energoefektivitātes projektu realizēšanā http://www.klasteris.lv/content/ciedra

Piesaistot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļus, kā arī veicot savus ieguldījumus, vairāku gadu laikā uzņēmuma ražošanas telpas kļuvušas par komfortablu un produktīvu darba vidi uzņēmuma darbiniekiem.