“CIEDRA” ražos kūdras izstrādes tehniku

Uzņēmuma “CIEDRA” inženieri paveikuši apjomīgu darbu pie pētniecības un jauna projekta izstrādes, nu gatavojas uzsākt prototipa izgatavošanu universālai kūdras izstrādes tehnikai.

Tehnikas projekta veidošanā ļoti nozīmīga bijusi sadarbība ar kūdras ieguves nozari pārstāvošiem uzņēmējiem, kuri norādīja uz pašlaik kūdras izstrādē izmantoto tehniku trūkumiem, kā arī raksturoja būtiskākās vajadzības produktīvai kūdras izstrādei.

Jaunais projekts lielu interesi raisa kūdras ieguves nozares pārstāvju vidū ārvalstīs.