Uzņēmuma būtiskākie notikumi

1994

dibināts uzņēmums “CIEDRA”

Uzņēmums sākotnēji nodarbojas ar kokmateriālu sagatavošanu, tirdzniecību un eksportu.

2004

izmaiņas uzņēmuma darbībā

Reaģējot uz tirgus izmaiņām un pieprasījumu, "CIEDRA" maina darbības sfēru uz mašīnbūvi un ar kokapstrādi saistītās tehnikas remontu un servisu.

2007

pirmais forvarders “Deep Forest”

Tehniskais personāls veic izpēti, analīzi, veido rasējumus un izstrādā meža mašīnu, kas īpaši piemērota apstākļiem ar zemas nestspējas augsni.

2008

uzņēmuma darbības paplašināšana

Uzņēmums "CIEDRA" ver jaunas ražošanas telpas un paplašina darbības sfēru, iekļaujot gan nestandarta detaļu un iekārtu izgatavošanu, gan arī dažādas tehnikas apkopi, remontu un citus ar metālapstrādi saistītus pakalpojumus.

2013

ražošanas telpu modernizācija

Saņemot finansējumu no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem, uzņēmums īsteno energoefektivitātes pasākumus, veicinot ietekmes uz vidi samazināšanu ražošanas procesā, sekmējot enerģijas patēriņa samazinājumu un siltuma zudumu ražošanas ēkā.

2014

energoefektīvākā industriālā ēka Latvijā

Piedaloties Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un žurnāla „Būvinženieris” rīkotajā konkursā, uzņēmums "CIEDRA" iegūst pirmo vietu nominācijā “Energoefektīvākā industriālā ēka Latvijā” 2014. gadā.

apjomīgi ieguldījumi uzņēmuma attīstībā

Piesaistot Eiropas Savienības Struktūrfondu līdzekļus, uzņēmums "CIEDRA" iegādājas jaunus metālapstrādes darba galdus ar CNC vadības sistēmu un citas ražošanas iekārtas.

2015

MASOC BIEDRS

Uzņēmums kļūst par "Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas" biedru.

LTRK BIEDRS

Uzņēmums kļūst par "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras" biedru.