Privātuma politika 

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: SIA “CIEDRA PRO”, Reģ.Nr. 44103107555; Valmiermuižas iela 1, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219, tālrunis: +371 64281229, elektroniskā pasta adrese: birojs@ciedra.lv. 

Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati: 

– Caur kontaktu formu web lapā tiek iegūti sekojoši dati: vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, e-pasts un telefona numurs – minētie dati tiek apkopoti, lai sniegtu pakalpojumus un nodrošinātu klientu apkalpošanu. – Pārzinis izmanto analīzes rīku Google Analytics, kas dod iespēju Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto web vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google tīmekļa vietnē. – Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu “Google Analytics”, kā tas ir aprakstīts šeit. Serveris, kurā izvietota web vietne, var reģistrēt vietnes apmeklētāju nosūtītos pieprasījumus (apmeklētāja izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, kā arī piekļuves datums un laiks) – šie minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem, lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. – Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu atcerēties apmeklētāja izvēli. Tas nodrošina iespēju sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Vietni – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju vietnē veiktās darbības un uzlabotu Vietni. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Vietnes funkcionalitāti, pieejamību un integritāti. Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit. Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta Vietne, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies. 

Apstrādes juridiskais pamats: 

SIA “CIEDRA PRO” pilnībā respektē Jūsu tiesības uz privātumu, un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā web lapā bez Jūsu atļaujas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat SIA “CIEDRA PRO” tiks apstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 

SIA “CIEDRA PRO”, PVN reģ. Nr. LV44103107555 Valmiermuižas iela 1, Valmiermuiža, Valmieras AS Luminor Bank Tālr.: (00371) 64264856 pagasts, Burtnieku novads, LV-4219 SWIFT: NDEALV2X Fakss: (00371) 64238536 www.ciedra.lv LV43NDEA0000084921532 E-pasts: info@ciedra.lv 

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas ir: Pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošajās vai uzraugošās iestādēs, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšanas termiņi: 

https://www.ciedra.lv/ Avots Galāšanas laiks Funkcija
pll_language
ciedra.lv
1 gads Tiek lietots lai atcerētos lietotājā valodu. Arī tiek izmantots mājaslapas pieprasījumiem uz serveri
PHPSESSID sesija Sesijas id priekš PHP
Google
_ga
ciedra.lv
2 gadi
Google Analytics ievāc informāciju lai saprastu lietotāja darbību ar mājaslapu lai varētu uzlabot lietotāja pieredzi.
_gid 1 diena
_gat 1 minūte
_dc_gtm_UA-77835914-1 1 minūte
IDE doubleclick.net Reklāmu pārvaldība internetā
WooCommerce
wp_woocommerce_session_
ciedra.lv
2 dienas Satur unikāl kodu priekš katra lapas apmeklētāja, lai varētu atspoguļot groza datus
woocommerce_items_in_cart sesija
Palīdz WooCommerce noteikt kad mainās groza saturs
woocommerce_cart_hash sesija
Yandex
_ym_metrika_enabled
ciedra.lv
60 minūtes Pārbauda vai citi Tandex.Metrica cepumi ir instalēti pareizi
_ym_isad 2dienas Nosaka vai lietotājam id reklāmu bloķētajs
_ym_uid
1 gads
Identificē lietotājus
_ym_d Saglabā datus par lietotāja pirmo sesiju
yabs-sid
All Yandex.Metrica domains
sesija
Sesijas ID
_ym_debug Norāda ka atkļūdošanas režīms ir ieslēgts
_ym_mp2_substs Izmantots priekš Target Call
_ym_visorc_* 30 minūtes Atļauj sesijas darbību
_ym_hostIndex 1 diena Ierobežo pieprasījumu skait
_ym_mp2_track 30 dienas Izmantots priekš Target Call
i
1 gads
Identificē lietotāju
yandexuid
usst Glabā informāciju lai varētu sasaistīt lietotāja ID ar dažādiem Yandex domēniem
Twitter
guest_id
.twitter.com
2 gadi
Dalīšanās sociālajos portālos
ct0 6 stundas
eu_cn 1 gads
personalization_id 2 gadi
tfw_exp 14 dienas

Klientam ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību: 

Jūs varat pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai 

nepareizi; Saņemt informāciju, vai SIA “CIEDRA PRO” apstrādā Jūsu personas datus un, ja 

apstrādā, tad arī piekļūt tiem; Saņemt savus personas datus, ko esat sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai 

kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem; 

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei: Ja gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to, ka SIA “CIEDRA PRO” veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt par to pieteikumu uzraudzības iestādei. 

Pārzinis patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Vietnes saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām.