es projektu logo-ciedra sia

“CIEDRA” paplašina ražošanas iekārtu klāstu

SIA “CIEDRA” ir būtiski atjaunojusi un paplašinājusi materiāli tehnisko bāzi. Līdz 2015. gada martam komercsabiedrība ir saņēmusi un ražošanā nodevusi CNC vadības multifunkcionālo virpu, plazmas griešanas darba galdu, kā arī uzstādījusi atbalsta tilta celtni mehāniskajās darbnīcās. Jauniegādātās iekārtas ne tikai ļaus paplašināt sniegto pakalpojumu un ražotās produkcijas klāstu, bet arī samazināt produktu izgatavošanas laiku, apakšuzņēmēju iesaisti, kā arī ļaus samazināt “šaurās vietas” ražošanas procesā.

Projekta “Ražošanas procesa modernizācija SIA “CIEDRA”” atbalsta programmas “Augstas pievienotās vērtības investīcijas” ietvaros, komercsabiedrība vēl iegādāsies un uzstādīs divas ražošanas iekārtas. Projekta īstenošanas rezultātā tiks būtiski uzlabota komercsabiedrības pētniecisko darbu veikšanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze.

Kopējās ieguldījuma izmaksas sastāda 439 815,00 EUR, no kuriem 45% jeb 195 653,50 EUR ir Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums.

Projekta aktivitātes tiks īstenotas līdz 2015. gada augusta beigām.


Noslēdzies iepirkums par jaunu iekārtu piegādātājiem uzņēmumam “CIEDRA”

Īstenojot projektu ““Ražošanas procesa modernizācija SIA ““CIEDRA”””” atbalsta programmas ““Augstas pievienotās vērtības investīcijas”” ietvaros, komercsabiedrība ir noslēgusi iepirkuma procedūru, noskaidrojot Projekta ietvaros iegādājamās iekārtas un to piegādātājus.

Iepirkuma procedūras rezultātā noskaidrots, ka CNC vadības multifunkcionālo virpu un CNC vadības vertikālo apstrādes centru piegādās SIA ““Duroc Machine Tool”” par kopējo iegādes vērtību 293 525,00 EUR, plazmas griešanas darba galdu piegādās OÜ “Nordcity Center” par kopējo iegādes vērtību 91 500,00 EUR, augstfrekvences rūdīšanas iekārtu piegādās AS “ESTEL” par kopējo iegādes vērtību 21 890,00 EUR, un atbalsta tilta celtni piegādās un uzstādīs UAB “”Strele industial”” par kopējo iegādes vērtību 32 900,00 EUR.

Kopējās ieguldījuma izmaksas sastāda 439 815,00 EUR, no kuriem 45% jeb 195 653,50 EUR ir Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums.

Projekta aktivitātes tiks īstenotas līdz 2015. gada augusta beigām.


Piesaistot ES finansējumu, “CIEDRA” īstenos projektu ražošanas procesa modernizācijai

SIA ““CIEDRA”” 2014. gada 22. augustā ar v/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” ir noslēgusi līgumu par projekta ““Ražošanas procesa modernizācija SIA ““CIEDRA”””” īstenošanu atbalsta programmas “”Augstas pievienotās vērtības investīcijas”” ietvaros, piesaistot ES Struktūrfondu līdzekļus.

Projekta ietvaros tiks veikti ieguldījumi ražošanas iekārtu iegādei – tiks iegādāti metālapstrādes darba galdi ar CNC vadības sistēmu, rūdīšanas iekārta, kā arī tilta krāns montāžas cehā, ļaujot paplašināt ražošanas apjomus, novērst šaurās vietas ražošanas procesā, kā arī uzsākt jaunu produktu ražošanu. Ražošanas iekārtu iegāde arī būtiski palielina komersanta pētniecības un attīstības kapacitāti, ļaujot strādāt pie jaunu produktu izstrādes un ieviešanas ražošanā.

Kopējās ieguldījuma izmaksas sastāda apmēram 439 815,00 EUR, no kuriem 45% jeb 195 600,00 EUR ir Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums.

Projekta aktivitātes tiks īstenotas līdz 2015. gada augusta beigām.